Game Huyết Chiến Thần Ma

Định vị phái: Tanker.

Kiếm thuật điêu luyện là vốn tự hào của Kiếm Sĩ, sự dũng cảm là tượng trưng của Kiếm Sĩ. Nghe nói, người sinh tại Lorencia không thể sống thiếu thanh kiếm của mình.

image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01